Archive - Jun 10, 2007

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

世界有多大?

世界有多大,现在是我最想知道答案的问题。
屈原李白等同学动不动就说,举世如何如何,想来想去,他们一生无非也就坐马车走过几千公里路程,沿途是驿站凉亭...柱间间壁有人题诗...再就是一些朋友亲戚...他们远远不能遍历他们的世界。
我呢,没有墙头诗看了,但有报纸杂志电视网络可看,有几个朋友亲戚,走过几千公里,但没有驿站凉亭...

世界有多大,直觉是不大,尽管希望是很大很大,不想说什么“举世”如何如何。

Syndicate content