Archive - Nov 7, 2006

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

这几天做的一个视频短片


拍摄地点:五道口轻轨站,成府路,清华东门,海淀图书城,西直门轻轨站,SOHO现代城。
拍摄时间:11月1日。
摄像:李一犁。
做视频的几条小经验,也许对于初学者有节省时间之效:
1,看一遍素材,同时剪下好的片断,放在同一条辅助轨上,不要放到几条轨上;
Syndicate content