Archive - Sep 22, 2006

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

蔬菜的种植历史特别有意思

一个人在家,炒一个小菜,煮一碗饭,很惬意的日子.
突然想起,蔬菜,是人类如何从各种野生植物当中挑选出来的呢?
肉类好说,因为我感觉什么肉都大体是一个味道,所以挑选出可饲养的动物,作为肉类来源,是比较简单的过程.
但蔬菜,就不同了.
首先种类繁多,口味丰富,什么能吃,什么不能吃或者不好吃,或者本来不好吃的,搭配以特别的烹调方法,又好吃了,...在中国历史里面,应该是名堂最多的了吧...

Syndicate content