Archive - Sep 2, 2007

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

北戴河山海关游历照片

用手机拍的,勉强看得出意思。
这是一个早上,我一个人在海边走了很久,从这个角度,我想起了《大西洋底来的人》,一刹那,我也很想自己就径直走向海底...

这是北戴河海边沙滩上的波纹,它的形成很有意思,下面的细节:

沙滩上的那块花纹很有意思的,问题是,只有大概3~4米的幅面出现这个,左右就都是平整的沙面了,什么条件导致这个区域有这个花纹的形成?

下面是北戴河海边岩石上的侵蚀图纹:

Syndicate content